اثر قرصهای...

سه‌شنبه 2 اردیبهشت‌ماه سال 1393 ساعت 09:50 ب.ظ
قرص ها اثر خود را گذاشته اند از اینجا که یک عالمه کار توی محل کارم روی سرم میریزند و من حرفی نمیزنم ،اینکه خانوم همکار درد دل میکند ،غر میزند،غیبت میکند ومن آرومم و گوش شنوایی میشوم،از انجایی که ساعت کاری تا ساعت 4است و من تا 5ونیم میمانم ،از انجا که ساعت نماز و نهار بین 1تا دوساعت است و من نیم ساعته جمعش میکنم، از آنجا که دوستی چشم هایش پراشک میشود و قرمز و من نگاهش میکنم ...از آنجا که قضیه ای را برایش تعریف میکنم و همه چیزش را برداشت میکند به جز آنکه من دوست دارم بشنوم ...از آنجا که ف بر مخاطبی داد میزند و فحش میدهد پشت تلفن و من فقط حرفایش را میشنوم و حق را بهش میدهم ...از آنجا که سردرد دارم هرروز و من فقط  قند میریزم توی آب جوش که زودتر آب بشود و با ژلوفن بخورم ...از آنجا که توی فیس بوک میروم و دیگر عکس نمیبینم ،از اینکه دیگر لینک به لینک و وب به وب نمیگردم ...از اینکه حرفای م را میشنوم و متعاقبا ارام جواب میدهم ،از انجا که مشاورم وقت ندارد و من هم ...از آنجا که عینک فروشی هنوز عینکم را نساخته و من همچنان منتظرم ،از آنجا که وقایع حمله به اوین را میخوانم و فقط اهنگ فاصله ها را گوش میدهم یا رستاک را همان اهنگ عهد بوقش (ته سیگار)،از انجا که دندان عقل به دردم میاورد و محلش نمیگذارم ...از آنجا که ادم ها را سرچ میکنم و مطمئنم متعاقبا طرفی مرا سرچ نمیکند،از انجا که مثل یک گزینه ام نه یک اولویت ...از آنجا که حق انتخاب میدهم به ادم ها به اینکه انتخابم کنند و نکنند...از انجا که ارام اشک ها سر میخورند و من باید فکرکنم آدم ها از روی احساسات از روی یک حس و هوس ،صفتی میدهند و یادشان میرود ...راست میگویند ما دخترها زندگی را جدی میگیرم حتی عروسک بازی دوران بچگی ها را ...از آنجا که حتی 5شنبه و جمعه هم باید کار را بیاورم خانه ،دست تنها ...از آنجا که کاغذهای خاطره آور را پاره میکنم ،از آنجا که رویا دیدن را ،خیالبافی را تعطیل میکنم و هرروز اتوماتیک وار ساعت میگذارم بی شکایت بلند میشوم و راه میروم و سوار تاکسی میشوم و ساعت میزنم ...
del.icio.us  digg  newsvine  furl  Y!  smarking  segnalo

کد قفل کردن راست کلیک